สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีประกันตัว คดีร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน​

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีประกันตัว คดีร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน​

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่แกนนำชุมชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่แกนนำชุมชน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนกะทู้วิทยา จัดโครงการ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนกะทู้วิทยา จัดโครงการ"ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน สู้วิกฤตภัยโควิด-19" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก จัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย “ ป่าคลอก รักษ์ป่าชายเลน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก จัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย “ ป่าคลอก รักษ์ป่าชายเลน”
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ในงาน Thailand education expo

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ในงาน Thailand education expo
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 40 ไร่ ณ บริเวณป่าชายเลน โรงเผาขยะมูลฝอยสะพานหิน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 40 ไร่ ณ บริเวณป่าชายเลน โรงเผาขยะมูลฝอยสะพานหิน
การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคูจัดโครงการกฏหมายน่ารู้สู่ประชาชนคนสาคู

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคูจัดโครงการกฏหมายน่ารู้สู่ประชาชนคนสาคู
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850