การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง ครั้งที่ 1/2566
รายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัยและเรื่องโครงการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต “มหกรรมไกล่เกลี่ย”

รายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัยและเรื่องโครงการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต “มหกรรมไกล่เกลี่ย”

กิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 4

กิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 4
ตรวจเยี่ยมน้องฮีไร่ เด็กชายเทิดไทยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา การรับบุตรบุญธรรม และการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา

ตรวจเยี่ยมน้องฮีไร่ เด็กชายเทิดไทยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา การรับบุตรบุญธรรม และการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เรียกร้องเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ

การร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เรียกร้องเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ณ บ้านสะปำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะแก้ว และคณะกรรมการ ศยช. ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอหลักประกัน กองทุนยุติธรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ณ บ้านสะปำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะแก้ว และคณะกรรมการ ศยช. ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอหลักประกัน กองทุนยุติธรรม
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850