สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สยข.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566

สยข.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566
สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมงานสวดกลางบ้านตำบลวิชิต ประจำปีพ.ศ.2566

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมงานสวดกลางบ้านตำบลวิชิต ประจำปีพ.ศ.2566

สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

สยจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนประจำจังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนประจำจังหวัดภูเก็ต
สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน โครงการ

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน โครงการ "วัคซีนครอบครัว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด และสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2566

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลาง

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลาง
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850