สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการมหกรรมสัญจร พบประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการมหกรรมสัญจร พบประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2565 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/25

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2565 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/25

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ณ สวนสาธารณสวนศรีภูวนาถ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ณ สวนสาธารณสวนศรีภูวนาถ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลราไวย์ ณ วัดสว่างอารมณ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลราไวย์ ณ วัดสว่างอารมณ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตลาดใหญ่ 02 ณ วัดวิชิตสังฆาราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตลาดใหญ่ 02 ณ วัดวิชิตสังฆาราม
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850