สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เชิงรุก กรณีความผิดต่อชีวิต "ลูกชายคว้ามีดทำครัวแทงพ่อเสียชีวิต"

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เชิงรุก กรณีความผิดต่อชีวิต
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และจับสลากคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และจับสลากคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ณ ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิฯและรับคำขอผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดเกี่ยวกับเพศ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ณ ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิฯและรับคำขอผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดเกี่ยวกับเพศ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พมจ.ภูเก็ตและกอรมน.ภูเก็ต ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พมจ.ภูเก็ตและกอรมน.ภูเก็ต ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เรือนจำบางโจ ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เรือนจำบางโจ ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภูธรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภูธรจังหวัดภูเก็ต
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850