สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมทำการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์​สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ให้แก่พี่น้องชุมชนชาวไทยใหม่บ้านสะปำ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมทำการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์​สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ให้แก่พี่น้องชุมชนชาวไทยใหม่บ้านสะปำ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการมหกรรมสัญจร พบประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการมหกรรมสัญจร พบประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2565 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/25

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2565 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/25

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850