สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ณ สวนสาธารณสวนศรีภูวนาถ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ณ สวนสาธารณสวนศรีภูวนาถ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลราไวย์ ณ วัดสว่างอารมณ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลราไวย์ ณ วัดสว่างอารมณ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตลาดใหญ่ 02 ณ วัดวิชิตสังฆาราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตลาดใหญ่ 02 ณ วัดวิชิตสังฆาราม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตบรรยายความรู้กฎหมาย ยาเสพติด กฎหมายทำแท้ง กฎหมายPDPA สิทธิมนุษยชน และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาคใต้

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตบรรยายความรู้กฎหมาย ยาเสพติด กฎหมายทำแท้ง กฎหมายPDPA สิทธิมนุษยชน และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาคใต้

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดกะรน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เทศบาลตำบลกะรน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดกะรน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เทศบาลตำบลกะรน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ฯ  ณ บริเวณคลองบางใหญ่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ฯ  ณ บริเวณคลองบางใหญ่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าบรรยายความรู้กฎหมาย ยาเสพติด กฎหมายทำแท้ง กฎหมายPDPA สิทธิมนุษยชน และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าบรรยายความรู้กฎหมาย ยาเสพติด กฎหมายทำแท้ง กฎหมายPDPA สิทธิมนุษยชน และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคประชาชนตำบลรัษฎา เข้าพบรองอธิการบดีมหาวัทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อประสานขอพื้นที่เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลรัษฎา และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคประชาชนตำบลรัษฎา เข้าพบรองอธิการบดีมหาวัทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อประสานขอพื้นที่เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลรัษฎา และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมรณรงค์ NO GIFT POLICY

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมรณรงค์ NO GIFT POLICY
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850