สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชนประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชนประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้วจัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย กฎหมายสามัญประจำบ้านสำหรับประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้วจัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย กฎหมายสามัญประจำบ้านสำหรับประชาชน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประสานงานเรื่องโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประสานงานเรื่องโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีประกันตัว คดีร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน​

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีประกันตัว คดีร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน​
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่แกนนำชุมชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่แกนนำชุมชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนกะทู้วิทยา จัดโครงการ"ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน สู้วิกฤตภัยโควิด-19" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนกะทู้วิทยา จัดโครงการ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก จัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย “ ป่าคลอก รักษ์ป่าชายเลน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก จัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย “ ป่าคลอก รักษ์ป่าชายเลน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850