สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.กะทู้ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

สยจ.ภูเก็ตเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.กะทู้ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
สยจ.ภูเก็ตเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.เมืองภูเก็ต และคณะทำงาน ศกช. ประจำ สภ เมืองภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ สภ.เมืองภูเก็ต และคณะทำงาน ศกช. ประจำ สภ เมืองภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ต เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

สยจ.ภูเก็ต เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง
สยจ.ภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของสยจ.ภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของสยจ.ภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่นิเทศเทศบาลตำบลกะรน

สยจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่นิเทศเทศบาลตำบลกะรน
สยจ.ภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
แบบประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต

แบบประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช 2566

สยจ.ภูเก็ตร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช 2566
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850