ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม  พ.ศ. 2564

ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประจำวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประจำวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประจำวันพุธ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประจำวันพุธ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564
ประจำวันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประจำวันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

ประจำวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประจำวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประจำวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564
ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำวันอังคาร ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำวันอังคาร ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850