โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนการบริหารงานสำนักงานยุติธรรมกลุ่ม 17 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)​   

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนการบริหารงานสำนักงานยุติธรรมกลุ่ม 17 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)​   

ประจำวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์

กิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์
ประจำวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  2563​

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  2563​
ประจำวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม : การฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

กิจกรรม : การฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850