กิจกรรมรวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ”พ่อแห่งแผ่นดิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

กิจกรรมรวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ”พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

งานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปีพ.ศ.2563

งานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปีพ.ศ.2563
งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานฉลองสมโภชการสร้างฝายมีชีวิต สืบชีวิตป่าต้นน้ำ ณ พระธาตุภูหว้ารัตน์คีรี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

งานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานฉลองสมโภชการสร้างฝายมีชีวิต สืบชีวิตป่าต้นน้ำ ณ พระธาตุภูหว้ารัตน์คีรี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กนอ.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กนอ.
ประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ขอมอบหนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ขอมอบหนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850