การลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต

ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

ประจำวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850