กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

กิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563
กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563 

กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563 

ประจำวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ประจำวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชานเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชานเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850