ประจำวันพฤหัส ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัส ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประจำวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต

ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850