ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

ประจำวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
การประชุมปรึกษาหารือการปลูกป่า 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การประชุมปรึกษาหารือการปลูกป่า 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมงานยุติธรรมเคลื่อนที่ 29 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมงานยุติธรรมเคลื่อนที่ 29 สิงหาคม 2563

ประจำวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850