ประจำวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประจำวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
ประจำวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
ประจำวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850