สยจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สยจ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
สยจ.ภูเก็ต และคณะทำงานขับเคลื่อนศยช.เข้าหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

สยจ.ภูเก็ต และคณะทำงานขับเคลื่อนศยช.เข้าหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

สยจ.ภูเก็ตร่วมกับสังกัดกระทรวงยุติธรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

สยจ.ภูเก็ตร่วมกับสังกัดกระทรวงยุติธรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง ครั้งที่ 1/2566
รายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัยและเรื่องโครงการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต “มหกรรมไกล่เกลี่ย”

รายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัยและเรื่องโครงการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต “มหกรรมไกล่เกลี่ย”

กิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 4

กิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 4
ตรวจเยี่ยมน้องฮีไร่ เด็กชายเทิดไทยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา การรับบุตรบุญธรรม และการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา

ตรวจเยี่ยมน้องฮีไร่ เด็กชายเทิดไทยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา การรับบุตรบุญธรรม และการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เรียกร้องเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ

การร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เรียกร้องเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850