การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ณ บ้านสะปำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะแก้ว และคณะกรรมการ ศยช. ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอหลักประกัน กองทุนยุติธรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ณ บ้านสะปำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะแก้ว และคณะกรรมการ ศยช. ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอหลักประกัน กองทุนยุติธรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต หารือศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สภ.เมืองภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต หารือศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สภ.เมืองภูเก็ต

ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎหมายใหม่ ยาเสพติด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎหมายใหม่ ยาเสพติด
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

รู้จักกฎหมาย ป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง

รู้จักกฎหมาย ป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดไชยธราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ต

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดไชยธราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850