สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลักสูตร "ทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแก่คณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 20

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลักสูตร
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรม ลงนามถวายพระพร และปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรม ลงนามถวายพระพร และปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 1

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 1

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และ ชมรม To be number 1 ของสำนักงานคุมประพฤติ ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และ ชมรม To be number 1 ของสำนักงานคุมประพฤติ ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานและให้คำปรึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานและให้คำปรึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850