สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้ว และ อบต. เกาะแก้ว ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบหาข้อเท็จจริง กรณี ไกล่เกลี่ยฯ เรียกค่าเสียหาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้ว และ อบต. เกาะแก้ว ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบหาข้อเท็จจริง กรณี ไกล่เกลี่ยฯ เรียกค่าเสียหาย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว"

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ บทบาทภารกิจ ของกระทรวงยุติธรรม ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ บทบาทภารกิจ ของกระทรวงยุติธรรม ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2565 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2565 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๑๗๘ ไร่ หาดเลพัง

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอกร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล ผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ในเขตพื้นที่ป่าคลอก

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอกร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล ผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ในเขตพื้นที่ป่าคลอก
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทะกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชิงทะเล

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทะกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชิงทะเล
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เชิงรุก กรณีความผิดต่อชีวิต "ลูกชายคว้ามีดทำครัวแทงพ่อเสียชีวิต"

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เชิงรุก กรณีความผิดต่อชีวิต
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850