สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และจับสลากคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และจับสลากคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ณ ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิฯและรับคำขอผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดเกี่ยวกับเพศ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ณ ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิฯและรับคำขอผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดเกี่ยวกับเพศ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พมจ.ภูเก็ตและกอรมน.ภูเก็ต ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พมจ.ภูเก็ตและกอรมน.ภูเก็ต ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เรือนจำบางโจ ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เรือนจำบางโจ ประสานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภูธรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภูธรจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมทำการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์​สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ให้แก่พี่น้องชุมชนชาวไทยใหม่บ้านสะปำ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมทำการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์​สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ให้แก่พี่น้องชุมชนชาวไทยใหม่บ้านสะปำ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงาน โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850