วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) โดย นาย ณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่

 


 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850