วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนไทยใหม่ ป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 (คุณทักษวรรณ ไชยสุวรรณ)​ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยนางสาวระเบียบรัตน์ ทองธานี รองนายก อบต.เกาะแก้ว พร้อมด้วย นายสุวรรณ เหมเหล็ก เลขานุการนายกฯ ,นางประนอม แก้วปราง ปลัด อบต.เกาะแก้ว ,นายสมชาย สมรักษ์ สมาชิกสภาอบต. ทีมงานครอบครัวเกาะแก้ว , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้ว ร่วมทำการมอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์​สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงการสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ให้แก่พี่น้องชุมชนชาวไทยใหม่บ้านสะปำ จำนวน 50 ครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850