วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยจัดเตรียมข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั่วจังหวัดภูเก็ต

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850