วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนายสาโรจน์ อังคณาพิลาสนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850