วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ณ ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิฯและรับคำขอผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดเกี่ยวกับเพศ

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850