วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565เวลา 13.00 น.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และจับสลากคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (แห่งใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850