วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๑๗๘ ไร่ หาดเลพัง หมู่ที่ ๔ - หาดลายัน หมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงทะเล" เเละกิจกรรม "คนตงหอ ยกชั้น เเบ่งปัน ทุกข์สุก" ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ๑๗๘ไร่ หาดเลพัง หมู่ที่ ๔ - หาดลายัน หมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850