วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เชิงรุก กรณีความผิดต่อชีวิต "ลูกชายคว้ามีดทำครัวแทงพ่อเสียชีวิต" ณ หมู่ที่ 4 ต. ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850