วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทะกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชิงทะเล เพื่อหารือแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนทดแทนตำแหน่งเดิมที่เกษียณ ลาออก โยกย้าย และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานกับ กศน.เทพกระษัตรี

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850