วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มุขขหลัง ชั้น 4 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่องติดตามผลการดำเนินงานชุมชน จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต้นโดนพัฒนา, ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา, ชุมชนปลากะตัก, ชุมชนแหลมตุ๊กแก, ชุมชนสระต้นโพธิ์, ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน และชุมชนชาวเลราไวย์

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850