วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ ดาบเหล็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล ผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ราย

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850