วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะแก้ว และ อบต. เกาะแก้ว ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบหาข้อเท็จจริง กรณี ไกล่เกลี่ยฯ เรียกค่าเสียหาย

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850