วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และ ชมรม To be number 1 ของสำนักงานคุมประพฤติ ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง
1. คดีเมาแล้วขับขณะเมาสุรา
2. โทษของสุรา ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และร่างกาย
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิด “ขับรถขณะเมาสุรา”
4. โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับ

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850