วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ขนส่งจังหวัดภุเก็ตแห่งที่ 1

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850