วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850