วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรม
ลงนามถวายพระพร และปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850