วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลักสูตร "ทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแก่คณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 20 " ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850