สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ สถานีขนส่งภูเก็ต แห่งที่ 2 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850