วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖
นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
จุดตรวจหลัก
1.จุดตรวจท่าเทียบเรืออ่าวปอ ต.ป่าตลอก อ.ถลาง
2.จุดตรวจหน้าเทศบาลเชิงทะเล/สภ.เชิงทะเล
3.จุดตรวจโค้งประปา ถ.สนามบินสายใหม่ /สภ.สาคู
4.จุดตรวจด่านท่าฉัตรไชย /สภ.ท่าฉัตรไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850