สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จไปยังวัดไชยธราราม หรือวัดฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ เสด็จเข้ามณฑปพ่อท่านสมเด็จเจ้าพระครูวิสุทธิวงศาญานมุนี ทรงวางพวงมาลัย ถวายสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก, รูปหล่อหลวงพ่อช่วง อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 2 และรูปหล่อหลวงพ่อเกลื้อม อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 3 แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

 จากนั้น เสด็จไปยังศาลาเรือนไทยกุฏิจำลองหลวงพ่อแช่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงศีล ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวัณโณ เจ้าอาวาส ทรงหลั่งทักษิโณทก

ทรงสนทนาธรรมกับพระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวัณโณ เรื่องต่าง ๆ เช่น ประวัติของวัด และประวัติของหลวงพ่อแช่มในฐานะวีรชนผู้ปกป้องบ้านเมืองจากการก่อความวุ่นวายของชาวจีนอั้งยี่ในเมืองภูเก็ตเมื่อปี 2419 เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้าน โดยได้มอบผ้าประเจียดสีขาวโพกศีรษะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อสู้จนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี ตำแหน่งสังฆปาโมทย์เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จความชอบ

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอุโบสถ และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต

วัดไชยธาราม หรือวัดฉลอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2386 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสำคัญ อาทิ พระมหาเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา รวมทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบสักการะและขึ้นไปชมวิวเมืองภูเก็ตได้

โอกาสนี้ ทรงประกอบอาหารเมนูผัดพริกเครื่องแกงไก่ถั่วฝักยาว ซึ่งใช้เครื่องแกงสูตรเฉพาะของชาวภูเก็ต เพื่อพระราชทานเป็นอาหารกลางวันแก่จิตอาสาพระราชทาน ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่ไปรอรับเสด็จฯ สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850