วันที่ 4 มกราคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต หารือศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลตลาดใหญ่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สภ.เมืองภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850