วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา “รมณีย์ ภูษาศิลป์ ถิ่นอันดามัน” ณ ซอยรมณีย์ ย่านเมืองเก่า ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850