วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น. ณ วัดเทพวราราม (วัดม่าหนิก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850