วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องเซ้าท์ ซีเพิร์ล ๑ โรงแรมเพิร์ล ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850