วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมยังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลป่าคลอก ร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เรียกร้องเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ โดยเบื้องต้นทางคณะทำงานจะลงพื้นที่เข้าพูดคุยกับคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย หากมีความคืบหน้า ทาง ศูนย์จะดำเนินการประสาน สยจ.ภูเก็ต ต่อไป เพื่อดำเนินการเรียกคู่กรณี เข้ามาไกล่เกลี่ยฯ

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850