วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ พมจ.ภูเก็ต , ศูนย์พึ่งได้ รพ.วชิระฯ , บ้านพักเด็ก และ เทศบาลตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ ตำบลป่าคลอก เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมน้องฮีไร่ เด็กชายเทิดไทยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา การรับบุตรบุญธรรม และการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา เบื้องต้น พมจ., บ้านพักเด็ก, ศูนย์พึ่งได้ และเทศบาลฯ จะเข้ามาดูแลด้านเอกสาร ในการยื่นเรื่องการรับบุตรบุญธรรม และเงินสงเคราะห์ ตามสิทธิที่เด็กพึงได้ ส่วน สยจ. จะดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพืาอดำเนินการเยียวยาผู้เสียหาย ต่อไป

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850