วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มุขหลังชั้น 4 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โปรแกรม Zoom โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต ประเด็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต คือ ติดตามการให้ความช่วยเหลือ ชุมชนสระต้นโพธิ์ ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน และชุมชนต้นโดพัฒนา ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ และได้รับมอบหมายให้คณะทำงานฯ ในระดับจังหวัดรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นระยะ

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850