วันนี้ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850