วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสุชาดา. กลับอำไพ เข้าร่วมประขุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม มี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ร่วมประชุมด้วย ซึ่ง ปปส ภาค 8 ได้แจ้งการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850