วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,พมจ.ภูเก็ต,บ้านพักเด็กฯ,เขตพื้นที่การศึกษาฯ,เทศบาลตำบลวิชิต, และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.วิชิต ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงแวนูฮา สะนิ

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850